Rekrutacja

W roku 2017/2018 prowadzimy rekrutację do:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA – POBIERZ
PODANIE – POBIERZ
REGULAMIN REKRUTACJI - POBIERZ
 

Terminy przeprowadzania rekrutacji:

1. Od 1 marca do 31 maja do godz. 12.00 kandydaci składają w szkole podania o przyjęcie oraz wykaz ocen za I półrocze w kl. III (nabór do klasy IV) oraz za I półrocze w kl. VI (nabór do klasy VII) - stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.
2. Od 1 czerwca do 5 czerwca 2017 r. trwa rozpatrywanie podań.
3. 6 czerwca 2017 r. ogłoszenie wstępnej listy przyjętych.
4. Od 23 czerwca do 30 czerwca do godz.12.00 - składanie oryginałów świadectw ukończenia kl. III szkoły podstawowej (nabór do kl. IV) i kl. VI szkoły podstawowej (nabór do klasy VII), karty zdrowia ucznia oraz karty informacyjnej ucznia i 2 zdjęć legitymacyjnych.
 
W przypadku większej liczby kandydatów, niż ilość miejsc, listę przyjętych ustala się biorąc pod uwagę:
1. Oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.
2. Ocenę zachowania.
Warunkiem przyjęcia ucznia w pierwszej kolejności jest uzyskanie przynajmniej 20 pkt na 40 pkt oraz przynajmniej dobre zachowanie.
 
Pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:
j. polski, matematyka, przyroda, historia, j. angielski - max 40 pkt
 
Punkty za oceny:
  • celujący- 8 pkt
  • bardzo dobry- 7 pkt
  • dobry- 5 pkt
  • dostateczny- 3 pkt
  • dopuszczający-1 pkt
Więcej niż nauka...
Licealna kadra
Stawiamy na sport

O szkole

IX Gimnazjum MCE jest bezpłatną prywatną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej.

Zalety naszej szkoły:
  • mało liczne klasy,
  • brak anonimowości,
  • indywidualne podejście do każdego ucznia.

W szkole realizujemy gimnazjalne programy nauczania zgodne z najnowszą podstawą programową, ponadto uczymy języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin z podziałem na grupy zaawansowania. Drugim językiem może być: j. niemiecki, francuski, rosyjski lub japoński. W trzyletnim cyklu nauczania realizujemy trzy godziny informatyki, także z podziałem na grupy.

Kontakt z nami

IX Gimnazjum MCE
Kraków, os. Kolorowe 29A
Budynek XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

Lokalizacja